នយោបាយ

មហាសន្និបាត វិសាមញ្ញ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដាក់ចេញ​នូវ​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​ចំនួន ៨​ចំណុច​

, , Comment Closed

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បានបញ្ចប់​​ម​ហា​ស​ន្និ​បា​ត​​វិ​សា​ម​ញ្ញ​របស់ខ្លួន​នៅ​ល្ងាច ថ្ងៃទី​១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៣ បន្ទាប់ពី​បាន​ចំណាយពេល​អស់ពីរ​ថ្ងៃ ចាប់តាំងពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមីនា

Read Post →