ទស្សនា​ឈុត​រាត្រី​ដ៏​សិច​ស៊ី ដែល​អាច​ដុត​អារម្មណ៍​បុរសៗ​ជាប្តី មិនអាច​ភ្លេច​ឆាំ្ន​ង​ចាស់​បាន

, , Leave a comment

​ពិតណាស់​អាយុកាល​គ្រាន់តែ​តួ​លេច​មួយ ដែល​កំណាត់​ថា​តើ​អ្នកមាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​? ហើយ​នាក់​ស្ថិតក្នុង​វ័យ​ណា​ប៉ុណ្ណោះ​តែ​ការតុបតែង​ខ្លួន​ជា​រឿង សំខាន់បំផុត​សម្រាប់​បងប្អូន​ស្ត្រី​ដែលជា​កត្តា​ចំបង​បំផុត​ក្នុងការ ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​ស្វាមី​មិន​ឲ្យ​បែកចិត្ត​ពី​ខ្លួន​បាន​។ ការបង្ហាញ​ស្តីពី​ឈុត​រាត្រី​ជាច្រើន​ម៉ូត​សុទ្ធសឹងតែ​មានការ​ចៃ្ន​ម៉ូត បែប​សិច​ស៊ី បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ ឬ​គល់​សុដន់​ជាដើម ហើយ​កត្តា​ទាំងអស់​នេះហើយ​ដែលជា​ចំណាប់អារម្មណ៍​ធំ​បំផុត​សម្រាប់​បងៗ​បុរស​៕ ចុះប្រិយមិត្ត គេហទំព័រ កំណើតថ្មីមានអារម្មណ៍បែបណា ??

 16-9-2014 (2) 16-9-2014 (3) 16-9-2014 (4) ទស្សនា​ឈុត​រាត្រី​ដ៏​សិច​ស៊ី ដែល​អាច​ដុត​អារម្មណ៍​បុរសៗ​ជាប្តី មិនអាច​ភ្លេច​ឆាំ្ន​ង​ចាស់​បាន

សារព័ត៌មានកំណើតថ្មី _ទស្សនា​ឈុត​រាត្រី​ដ៏​សិច​ស៊ី ដែល​អាច​ដុត​អារម្មណ៍​បុរសៗ​ជាប្តី មិនអាច​ភ្លេច​ឆាំ្ន​ង​ចាស់​បាន
goo.gl/JCXGww

16-9-2014 (1)

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published