កញ្ញា  Maria Jose Lora ជាម្ចាស់មកុដ MISS GRAND INTERNATIONAL 2017

, , Leave a comment

ប្រទេសវៀតណាម ៖ កម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ MISS GRAND INTERNATIONAL 2017 ដែលប្រព្រឹត្ត នៅប្រទេសវៀតណាម មានបេក្ខភាព បវកញ្ញាទាំង៧៥ ប្រទេស ទៅប្រកួត។ ដោយកាលពីយប់មិញនេះបានស្វែងរកឃើញ ម្ចាស់មកុដ MISS GRAND INTERNATIONAL 2017 គឺបានទៅលើ Miss Grand ប្រទេស ប៉េរូ កញ្ញា  Maria Jose Lora។

ចំណែកបវកញ្ញា ដែលបានជាប់ក្នុង TOP5 មានប្រទេស  VENEZUELA  ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ (1st runner up) , ប្រទេស ភីលីពីន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ លេខ៣ (2nd runner up), ប្រទេស PUERTO RICO  ជាប់ចំណាត់ថ្នាលេខ ៥៕

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published