ក្រសួង​អប់រំ​បំភ្លឺ​រឿង​នាយក​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន​ សែន​ កំពង់ចាម​ ទារ​លុយ​សិស្ស​ម្នាក់ៗ​៦៥​ដុល្លា

, , Leave a comment

បន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយ តាមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិច និងបណ្តាញទំនាក់ទំនង សង្គមមួយចំនួន ដែលលើកឡើងថា លោក សឿង វណ្ណ នាយកវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន

កំពង់ចាមទារលុយសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងម្នាក់ៗចំនួន៦៥ដុល្លារអាមេរិករួចមក ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដូចខាងក្រោម ៖

15000145_1437151862976529_7369177748223194466_o

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published