មនុស្ស​ស្រី​មានសំណាង​ជាង​បុរស​ចំពោះ​សមត្ថភាព​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល​ក្នុងការ​រួមភេទ​ម្តងៗ

, , Leave a comment

15-12-2015 15-12-2015 (1)

​សុខភាព : តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា​ការរួម​ភេទ​ម្តង​អាច “​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល​” ប៉ុន្មាន​ដង​? បើ​យើង​គិត​ទៅ មនុស្ស​ស្រី​ពិតជា​មានសំណាង​ខ្លាំងណាស់ ព្រោះ​ពួកគេ​នឹង​អាចមាន​សមត្ថភាព​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល​ច្រើនដង ខណៈពេលដែល​បុរស​មានតែ​មួយ​លើក ក្នុងការ​រួមភេទ​ម្តង​។​

 

​ប៉ុន្តែ បុរស​ក៏​អាច​ទទួលបាន​ចំណុចកំពូល​ម្តងទៀត​ដែរ ក្រោយពី​សម្រាក​បាន​រយៈ​ពេល​យ៉ាងហោចណាស់ ៣០ នាទី​បន្ទាប់ពី​ទឹក​ទីមួយ​ត្រូវ​បានបញ្ចប់​។ វា​ពិតជា​រឿង​មួយ​មិនអាច​ទៅរួច​ទេ​សម្រាប់​បុរស​ទទួលបាន​ចំណុចកំពូល ក្នុងពេល​រួមភេទ​ច្រើន​ដងដោយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​សម្រាក​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​។​

 

​ទោះបីជា យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​មិនមែន​មានន័យថា ការ​ឈានដល់​ចំណុចកំពូល​ក្នុងពេល​រួមភេទ​របស់​បុរស​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែមាន ការបាញ់​ទឹកកាម​បែប​ធម្មតាៗ​ដែរ​។ ចំណែកឯ​មនុស្ស​ស្រី​វិញ​ក៏​មិនមែន​ទទួលបាន​ចំណុចកំពូល​ពី​ការ​ភ្ញោ​ច​នៅ តំបន់ G-spot គ្រប់ពេល​ទាំងអស់​ដែរ​៕

 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published