ស្វែងយល់​ពាក្យ «​ក្មេងក្មាង​»

, , Leave a comment

word

«​ក្មេងក្មាង​» ក្មាង​ជា​ពាក្យ​ខ្មែរ​មន​បានសេចក្ដីថា ក្មេង ។ ដោយ​ខ្មែរ​យើង​តាំងពី​បុរាណកាល​មក មាន​ជាប់​ពូជពង្ស​លាយ​គ្នា​ជាមួយ​សាសន៍​មន បានជា​យើង​មាន​ទម្លាប់​ប្រើពាក្យ​ក្មេង និង​ក្មាង​ភ្ជាប់​ជា​គូ​ដើម្បី​ថា ក្មេង​-​ក្មាង ។ បើ​យើង​ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ឲ្យ​វែង​ជាង​នេះ​បន្តិច​ទៅទៀត យើង​ឃើញថា ពាក្យ «​ក្មាង​» នេះ​យើង​អាច​យកមកប្រើ​ជា​បរិវារស័ព្ទ​នៃ​ពាក្យ​ក្មេង​ដើម្បី​បង្ហាញថា «​ក្មាង​អ្នក​ជិត​ខេង​» ប្រែ​មក​ថា «​ក្មេង​អ្នកជិតខាង​» ព្រោះ​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​និយាយថា ក្មេងក្មាង​មកពីណា មកលេង​ទីនេះ​ក៏​ច្រើន​ម្ល៉េះ ? រឿងនេះ ក្មេង​កូនចៅ​យើង​ក្ដី ក្មេង​កូនចៅ​អ្នកស្រុក​ជិតខាង​ក្ដី ដែល​មក​រត់​លេង​ជាមួយគ្នា​នោះ ទាល់តែ​ក្មេង​ទាំងនោះ​ចេះ​ស្គាល់គ្នា​ជា​មិត្តភក្ដិ​ជាអាទិ នៅ​ជិតខាង​គ្នា ទើប​រួម​លេង​ជាមួយគ្នា​បាន ។ ដូច្នេះហើយ​បានជា​យើង​យកពាក្យ ក្មេងក្មាង មក​ជំនួស​ក្មេងៗ​ទៅវិញ ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published