ស្វែងយល់​ពាក្យ «​ក្បាច់ក្បូរ​»

, , Leave a comment

word

«​ក្បាច់ក្បូរ​» គេ​ច្រើន​ប្រើពាក្យ​នេះ​ក្នុង​វគ្គ “​មិនដឹង​ជា​ក្បាច់ក្បូរ​អ្វី​ទេ ! ឬ ចេះតែ​ក្បាច់ក្បូរ​ណាស់​” ដែល​យើង​អាច​បកស្រាយ​ថា ពុំមាន​ការចាំបាច់​អ្វី​ឡើយ ! ឬ ពុំ​ចាំបាច់​ទេ ! ដូច្នេះ​បរិវា​ស័ព្ទ«​ក្បូរ​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​ក្បូរ​ចាំ​ដាច់​» គឺ «​ក្បាច់​ចាំ​ដូរ​» ។ ក្នុង​ចំណុច​នេះ​ស​ឲ្យ​ឃើញថា បើ​មាន​ទម្លាប់​ប្រព្រឹត្ត​ការ​អ្វី​មាន​លំនាំ​ស្រួល​ធម្មតា​ហើយ ពុំ​ចាំបាច់​ទៅ​រចនា​ប្ដូរផ្លាស់​វិធី​នោះ​ថែម ឲ្យ​មានការ​ពិបាក​ថ្មី​ទៀត​ទេ ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published