ស្វែងយល់​ពាក្យ «​ក្រីក្រ​» និង ក្រី​ក្រោធ​»

, , Leave a comment

word

​ក្រីក្រ​

«​ក្រីក្រ​» ជនក្រីក្រ គឺ​ជន​ខ្សត់​លំបាក​ណាស់ មិនថាតែ​សម្បត្តិ​ទេ​គឺ​រហូតដល់​តម្រិះវិជ្ជា​ផង ។​ល​។ ដូច្នេះ​បរិវារស័ព្ទ «​ក្រី​» មានន័យថា «​ក្រី​អ​ប្រ​» គឺ «​ក្រ​អប្រិយ​» ពោលគឺ​ជន​ក្រខ្សត់​លំបាក​ដែលជា​ជន​មិនគួរ​ស្រលាញ់​រាប់អាន ដូច​ពាក្យ​ក្នុង​សាស្ត្រា​បុរាណ​ខ្មែរ​បទ​រាយ​បាន​សម្ដែង​ថា «​រី​ជន​អប្រិយ ទោះ​ប្រុស​ទោះ​ស្រី អាប់​ឥត​លក្ខណា​» គេ​ច្រើន​ចៀសវាង ពុំ​ចង់​សន្ទនា ព្រោះ​គេ​យល់ថា អាប់​កេរ្តិ៍​អាប់យស។​

 

​ក្រី​ក្រោធ​

«​ក្រី​ក្រោធ​» តាម​វចនានុក្រម​បានសេចក្ដីថា ស្ដី​ឲ្យ​ដោយ​កំហឹង​ខ្លាំង ។ ដូច្នេះ​បរិវារស័ព្ទ «​ក្រី​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​ក្រី​ខឹង​ខ្លាំង​ដោយបាន​ស្រ​ដោត​» គឺ «​ក្រោធ​ខឹង​ខ្លាំង​ដោយបាន​ស្រដី​» ពោលគឺ​មាន​ជេរ​ស្ដី​ជា​ពាក្យអាសគ្រាម ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published