ស្វែងយល់​ពាក្យ «​កម្ទេចកម្ទី​»

, , Leave a comment

word

«​កម្ទេចកម្ទី​» តាម​វចនានុក្រម​បានសេចក្ដីថា ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទេច​គឺ​កម្ទេច​ជា​ធូលី ឬ​ជា​ផេះ ។​ល​។ បរិវារស័ព្ទ «​ក​ម្ទី​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​ក​ម្ទី​ជា​ធូ​លិច​» គឺ «​កម្ទេច​ជា​ធូលី​» ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published