តើ​គួរ​ជួល​មនុស្ស​ពូកែ​ជាង​អ្នក ឬក៏​ល្ងង់​ជាង​អ្នក​?

, , Leave a comment

graduate-unemployment-jobs-cartoon-x-598x5741

អ្នក​ធ្លាប់​បានគិត​ឬទេ​ថា កំហុសឆ្គង​ដែល​ធំ​បំផុត គឺ​ការមិន​ជួល​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​ជាង​អ្នក​មក​ធ្វើការ​រ​ឲ​អ្នក ព្រោះ​បើ​អ្នក​ជួល​តែ​មនុស្ស​ដែល​ល្ងង់​ជាង​អ្នកជា​និច្ច នោះ​គឺ​ស្មើនឹង​អ្នក​កំពុងតែ​បង្កបង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​របស់​មនុស្ស​តឿ​មួយក្រុម​អីចឹង​។​

 

​ផ្ទុយទៅវិញ បើសិនជា​អ្នក​ជួល​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​ជាង​អ្នកនោះ​ប្រៀបដូចជា​អ្នក​កំពុង​ប​ងើ្ក​ត​ក្រុមហ៊ុន​របស់​មនុស្ស​យក្ស​មួយក្រុម​។ ដូចនេះ​ការមិន​ជួល​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​ជាង​អ្នក​មក​ធើ្វ​ការ​ឲ្យ​អ្នកជា​កំហុសឆ្គង​មួយ​ឬ​? តើ​ពិត​ឬទេ​? ចុះ​អ្នក​គិត​យ៉ាង​ដែរ​?

 

​ឧទាហរណ៍ ថា​មាន​មនុស្ស​ដែល​ពូកែ​ជាង​អ្នក ប៉ុន្តែ​គេ​មានចិត្ត​មិន​ស្មោះត្រង់ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ហើយ​និង​មនុស្ស​ដែល​មិនសូវ​ឆ្លាត ប៉ុន្តែ​មានចិត្ត​ស្មោះត្រង់​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន តើ​អ្នកនឹង​ជ្រើស​រើសយក​មួយណា​?

 

​ជម្រើស​ទាំងអស់នេះ​មានតែ​អ្នក​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ទេ ដែលជា​អ្នកសម្រេច សារព័ត៌​មានកំណើត​ថ្មី ទុក​ឲ្យ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ពិចារណា​ដោយ​ខ្លួនឯង​ចុះ​៕

 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published