ស្វែងយល់​ពាក្យ «​កាក់កប​»

, , Leave a comment

word

«​កាក់កប​» រកស៊ី​កាក់កប​គឺ​រកស៊ី​មិន​ដែលមាន​បង់ខាត ។ បរិវារស័ព្ទ «​កាក់​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​កាក់​គ្រប់​ដំណ​ប​» គឺ «​កប​គ្រប់​ដំណាក់​» ពោលគឺ ការរកស៊ី​នោះបាន​ប្រកប​គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់​ដំណាក់ ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published