ស្វែងយល់​ពាក្យ «​កំប្លុកកំប្លែង​»

, , Leave a comment

word

«​កំប្លុកកំប្លែង​» តាម​វចនានុក្រម​ពាក្យ​នេះ​មានន័យថា លេង​ដោយ​បទ​បែប​ផ្សេងៗ ដើម្បី​អ្នក​ឯទៀត​រោះ​រាយ​សប្បាយ​សើច ។ បរិវា​ស័ព្ទ «​កំប្លុក​» អាច​គន្លាស់​បានជា​ពាក្យ «​កំប្លុក​ថ្លែង​» គឺ «​កំប្លែង​ថ្លុក​» ។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published