បុរស ស្ត្រី ត្រូវការ​ទឹក​ប៉ុន្មាន​លីត្រ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ទើប​គ្រប់គ្រាន់​?

, , Leave a comment

23-6-2015 (1)

​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ​អ្នក​បាន​បាត់បង់​ទឹក​តាមរយៈ ដង្ហើម ញើស ទឹកនោម និង​ពោះវៀន​។ ហើយ​ដើម្បី​ឲ្យ​រាងកាយ​អាច​ដំណើរការបាន​យ៉ាង​ល្អ អ្នក​ត្រូវបំពេញ​នូវ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក ទៅដល់​រាងកាយ​ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​។ តើ​ជា​មធ្យម មនុស្សពេញវ័យ ដែលមាន​សុខភាព​ល្អ រស់នៅក្នុង​អាកាសធាតុ​ក្តៅ ត្រូវការ​ទឹក​ប៉ុន្មាន​លីត្រ​?

 

​វិទ្យាស្ថាន​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​កំណត់ថា ដើម្បី​ឲ្យ​ការទទួល​ទាន​ជាតិ​ទឹក​គ្រប់គ្រាន់​នោះ​ចំពោះ​បុរស​ប្រហែល​៣​លីត្រ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​។ ចំណែកឯ​ស្ត្រី​វិញ​២,២​លីត្រ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​៕

23-6-2015 (2)

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published