ឈុតថើបដ៏រោលរាលរបស់ Jae Hee នឹង Mi Do ត្រូវបានចែកចាយពេញអនឡាញ ធ្វើឲ្យបណ្តាអ្នកទស្សនាពុះកញ្ច្រោល (មានវីដេអូ)

, , Leave a comment

Untitled-13

កូរ៉េ ៖រូបភាពវីដេអូឈុតថើប ដ៏រោលរាលរបស់ Jae Hee នឹង Mi Doសម្តែងក្នុងរឿង when A Man Loves ដែលស្តិតក្នុងឈុតទី ១២ នៃសាច់រឿងបានរសាត់អណ្តែតពេញអនឡាញ

បានធ្វើឲ្យបណ្តាអ្នកទស្សនាពុះកញ្ច្រោលមើលហើយមិនហ៊ានបិទភ្នែកខ្លាចរំលងហួសសាច់រឿង។

ចុះប្រិយមិត្តកំណើតថ្មី មើលហើយពុះកញ្រ្ជោលដែរអត់?

 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published