ក្មេង​បៅ​ទឹកដោះ​ម្ដាយ​ការពារ​ជំងឺ SIDS

, , Leave a comment

​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​បានដឹង​ច្បាស់​ហើយ​ថា ទឹកដោះ​ម្ដាយ​​មាន​ប្រ​យោ​ជ​ន៏​សំខាន់​ណាស់ ចំពោះ​សុខភាព​ទារក​លើស ពីនេះ​មានការ​ស្រាវជ្រាវ​ថា ទឹកដោះ​ម្ដាយ​អាចជួយ​ការពារជំងឺ​ស្លាប់​ពេល​គេង​របស់​ទារក (SIDS:sudden Infant death Syndrome) បាន​ទៀតផង​។​

គេហទំព័រកំណើតថ្មីសូមដកស្រង់ព្រឹត្តិបត្រ​Pediatrics ​បាន​ចុះផ្សាយ​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​វេជ្ជ​ប​-​ណ្ឌិ​ត​ហ្វឺ​ន​ហូ​ក​ខ៏ (Dr.Fern Hauck)​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​រដ្ឋ​វើ​រ​ជី​នៀ​ដែល បាន​បញ្ជាក់ថា ទារក​ដែល​បៅ​ទឹកដោះ​ម្ដាយ​តែមួយ​មុខ ក្នុ​រយះពេល​៦​ខែ ក្រោយ​សម្រាល នឹង​កាត់បន្ថយ​ការ ប្រឈម​និង​ការបាត់​បង់ជីវិត​ដោយសារ​ជំងឺ​SIDS​បាន​រហូត​​ដល់​៧៣%​ចំណែក​ក្មេង​បៅ​ទឹកដោះ​ម្ដាយ ក្នុង​រយះពេល​តិចជាង​នេះ នឹង​កាត់បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​៦០% ។​នេះ​ក៏ដោយ​សារ​ទារក​ដែល បៅ​ទឹក ដោះ​ម្ដាយ នឹង​ងាយ​ភ្ញាក់​ពី​គេង​ដែលជា​ការការពារ​ជំងឺ​SIDS បាន ៕​

  download

images

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published