ដើមឈើ ឬ​ផ្កា​មាន​បន្លា​មិនគួរ​ដាំ​ក្នុងផ្ទះ​

, , Leave a comment

28-1-2015

​តាម​តម្រា​ហុងស៊ុយ ចាត់ទុកថា ដើមឈើ ឬ​ដើម​ផ្កា ដែលមាន​បន្លា​ស្រួចៗ មិនគួរ​ដាំ​ក្នុងផ្ទះ ព្រោះ​វា​អាច​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ការរស់នៅ​របស់​សមាជិក​គ្រួ​សារបាន​។ ប៉ុន្តែ​បែ​ជាដើម​ឈើ ឬ​ដើម​ផ្កា​ខ្លះ​ដែលមាន​បន្លា ត្រូវបាន​គេ​និយម​ដាំ​លម្អ​ក្នុងផ្ទះ​វិញ​។ នេះ​មកពី​ឈ្មោះ​របស់​វា ជា​ឈ្មោះ មង្គល ប៉ុន្តែ​យក​ល្អ​គួរ​ដាំ​នៅតាម​របង​ផ្ទះ​ល្អ​ជាង ដើម្បី​ការពារ​វត្ថុ​អាក្រក់​កុំ​ឲ្យ​ចូល​ផ្ទះ​បាន​៕

 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published