ដើមទ្រូង​របស់​ពិធី​ការិនី ជា​ចំណុច​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​ទស្ស​និក​ជន​

, , Leave a comment

​ប្រទេស​ចិន ៖ ការប្រព្រឹត្ត​ដោយ​អ​ចេតនា​មួយចំនួន​ដែល​មិនដឹង​ខ្លួន បានធ្វើ​ឲ្យ​ពិធី​ការិនី​ទទួល​ភាព​រិះគន់ និង​ប្រជាប្រិយ​ភាពស្របគ្នា ។ ភាពលេច​ធ្លោរ​បានធ្វើ​ឲ្យ​ក្រសែភ្នែក​មហាជន​នានា​សម្លឹង​មិន​ដាក់​ភ្នែក ។(អត្តបទកំណើតថ្មី)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​ដែល​គេ​ប្រមាញ់​បាន ៖

16-12-2013 (1) 16-12-2013 (2) 16-12-2013 (3) 16-12-2013 (4)  16-12-2013 (6) 16-12-2013 (7) 16-12-2013 (8) 16-12-2013 (9) 16-12-2013 (10) 16-12-2013 (11) 16-12-2013 (12) 16-12-2013 (13) 16-12-2013 (14) 16-12-2013 (15) 16-12-2013 (16) 16-12-2013 (17) 16-12-2013 (18)

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published