អ៊ុយ​រ៉ា​ហ្គា​យ បារាំង និង​ស្វី​ស សង្ឃឹម​បាន​៣​ពិន្ទុ​សម្រាប់​ការប្រកួត​ដំបូង World Cup

, , Leave a comment

​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្តើមពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ប្រទេស​ប្រេ​ស៊ី​ល សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤ នេះ​បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ហើយ​ដែល​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ មានការ​ប្រកួត​ចំនួន​៦​គូ ហើយ​ប្រទេស​ដែល​រំពឹងថា នឹង​ឈ្នះ​មានដូចជា​អ៊ុយ​រ៉ា​ហ្គា​យ បារាំង និង​ស្វី​ស​។​

 

​ថ្ងៃ​សៅរ៍​
​ពូ​ល​C
Colombia(1)vsGreece(2)

​Colombia
​-គ្រូបង្វឹកៈ Jose Pekerman
-​ប្រធាន​ក្រុម Mario Yepes
-​កីឡាករ​សំខាន់ Jackson Martinez
Colombia បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-0-2 ស៊ុត​បាន 6 គ្រាប់​និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ Tunisia 1-1 នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ Senegal 2-2 នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Jordan 3-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​Greece
-គ្រូបង្វឹកៈ Fernando Santos
-​ប្រធាន​ក្រុម Giorgos Karagounis
-​កីឡាករ​សំខាន់ Giorgos Samaras
Greece បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-2 ស៊ុត​បាន 2 គ្រាប់​និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់ ។ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ Portugal 0-0 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ Nigeria 0-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Bolivia 2-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
​ទស្សនៈ​Colombia​ឈ្នះ​2-0

​ពូ​ល​D
Uruguay(1)vsCostaRica(2)
​Uruguay

-​គ្រូបង្វឹកៈ Oscar Tabarez
-​ប្រធាន​ក្រុម Diego Lugano
-​កីឡាករ​សំខាន់ DiegoForlán
Uruguay បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 2-0-1 ស៊ុត​បាន 3 គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ ។ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ Austria 1-1 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ N.Ireland 1-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ Slovenia 2-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

CostaRica
-​គ្រូបង្វឹកៈ Jorge Luis Pinto
-​ប្រធាន​ក្រុម Bryan Ruiz
-​កីឡាករ​សំខាន់ Bryan Ruiz
Costa Rica បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-3-0 គ្មាន​គ្រាប់​ស៊ុត​តែ​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ Paraguay 2-1 នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់ Japan 3-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ Ireland 1-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
19th Nov 09​    ​Uruguay : Costa Rica​    ​1:1
15th Nov 09     ​Costa Rica : Uruguay​    ​0:1
23rd Jul 01​    ​​Costa Rica : Uruguay​    ​1:2
17th Jul 01​    ​Uruguay : Costa Rica​    ​1:1
​ទស្សនៈ​Uruguay​ឈ្នះ​3-0

 

ថ្ងៃអាទិត្យ​
​ពូ​ល​C

IvoryCoast(3)vsJapan(4)
​Ivory Coast

-​គ្រូបង្វឹកៈ Sabri Lamouchi
-​ប្រធាន​ក្រុម Didier Drogba
-​កីឡាករ​សំខាន់ Didier Drogba
IvoryCoast​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Belgium2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Bosnia2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ElSalv ador2-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​

 

Japan
-​គ្រូបង្វឹកៈ​AlbertoZaccheroni
-​ប្រធាន​ក្រុម​MakotoHasebe
-​កីឡាករ​សំខាន់​KeisukeHonda
Japan​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​8​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​Cyprus1-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​CostaRica3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Zambia4-3​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​2​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
04th Jun 10      ​Ivory Coast : Japan​    ​2:0
24th May 08      ​Japan : Ivory Coast​    ​1:0
​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

 

​ពូ​ល​D
England(3)vsItaly(4)
​England

-​គ្រូបង្វឹកៈ​RoyHodgson
-​ប្រធាន​ក្រុម​StevenGerrard
-​កីឡាករ​សំខាន់​WayneRooney
England​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​គ្មាន​គ្រាប់​របូត​វិញ​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​Peru3-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Ecuador2-2​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Honduras0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​Italy
-​គ្រូបង្វឹកៈ​CesarePrandelli
-​ប្រធាន​ក្រុម​GianluigiBuffon
-​កីឡាករ​សំខាន់​AndreaPirlo
Italy​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-0-3​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​Spain1-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Ireland0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Luxembourg1-1 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​4​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
15th Aug 12     ​England : Italy​    ​2:1
24th Jun 12     ​England : Italy​    ​2:4
15th Nov 00     ​Italy : England​    ​1:0
07th Jul 90     ​Italy : England​    ​2:1
​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

 

​ពូ​ល​E
France(3)vsHonduras(4)
​France

-​គ្រូបង្វឹកៈ​DidierDeschamps
-​ប្រធាន​ក្រុម​HugoLloris
-​កីឡាករ​សំខាន់​YohanCabaye
France​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​13​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ឈ្នះ​Norway4-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​Paraguay1-1​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Jamaica8-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​Honduras
-​គ្រូបង្វឹកៈ​LuisSuarez
-​ប្រធាន​ក្រុម​NoelValladares
-​កីឡាករ​សំខាន់​MaynorFigueroa
Honduras​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ចាញ់​Turkey2-0​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Israel4-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​England0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​
​ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
​ទស្សនៈ​France​ឈ្នះ​2-0

 

Switzerland(1)vsEcuador(2)
​Switzerland

-​គ្រូបង្វឹកៈ​OttmarHitzfeld
-​ប្រធាន​ក្រុម​GökhanInler
-​កីឡាករ​សំខាន់​RicardoRodríguez
Switzerland​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​Croatia2-2​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Jamaica1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​Peru2-0 នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​Ecuador
-​គ្រូបង្វឹកៈ​ReinaldoRueda
-​ប្រធាន​ក្រុម​AntonioValencia
-​កីឡាករ​សំខាន់​AntonioValencia
Ecuador​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​7​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​Netherlands1-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​Mexico3-1​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​Engla nd2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
​ទស្សនៈ​Switzerland​ឈ្នះ​1-0

   FBL-WC-2014-FRA-JAM-FRIENDLY 

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published