ការបង្ហាញ​ដើមទ្រូង​ជា​ចំណុច​ដ៏​សំខាន់​របស់​តារា​ស្រី​ចិន​

, , Leave a comment

​ប្រទេស​ចិន ៖ យោងតាម​គេហទំព័រ​កម្សាន្ត​របស់​ចិន​មួយ​បាន​បង្ហាញថា តារា​ស្រីៗ​ល្បីៗ​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត​បង្ហាញ​ទ្រព្យ​ដ៏​សំខាន់​ជាងគេ​គឺ​ដោះ ដែលជា​ចំណុច​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ដែល​ពួកគេ​មាន។ នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ការ​ចំណង​យក​ស្តាយ​ពីគ្នា​ពីមួយ​ទៅមួយ​របស់​តារា​ស្រី​ល្បី​នៅ​ចិន ៖

30-12-2013 (2)

30-12-2013 (5)

30-12-2013 (8)  30-12-2013 30-12-2013 (1)  30-12-2013 (3) 30-12-2013 (4)  30-12-2013 (6) 30-12-2013 (7)

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published