ព្យាករណ៍​បាល់​ទាល់​ក្រប​ខ័ណ្ឌអង់​គ្លេស​ ៖ Arsenal ​ជួប​ Hull ​នៅ​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ FA Cup​ ចំណែក​ Dortmund ​ប៉ះ​ Bayern Munich​ នៅ​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ DFBP Okal

, , Leave a comment

​បាល់ទាត់​ពានរង្វាន់​អង់គ្លេស​ FA Cup ​បាន​ឈានដល់​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ហើយ​ដែល​ក្នុងនោះ​គឺ​ក្រុម​ Arsenal ​ត្រូវ​ជួប​ក្រុម​ Hull ​ចំណែកឯ​ពានរង្វាន់​អាល្លឺម៉ង់​ DFBP Okal​ វិញ​ក៏​ឈានដល់​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​ដូចគ្នា​ដែលជា​ជំនួប​រវាង ​Dortmund​ និង ​BayernMunich​ ។​

 

FACup​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​
ArsenalvsHull

Arsenal ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ Newcastle3-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​WestBrom1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Norwi ch2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Hull​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​0-2-1​ស៊ុត​បាន​4​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​8​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​ AstonVilla3-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ ManchesterUnited3-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ ចាញ់​ Everton2-0​ នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
20th Apr 14     ​    ​Hull : Arsenal     ​0:3
04th Dec 13     ​    ​Arsenal : Hull      ​2:0
13th Mar 10     ​    ​Hull : Arsenal     ​1:2
19th Dec 09     ​    ​Arsenal : Hull      ​3:0
17th Mar 09     ​    ​Arsenal : Hull      ​2:1
-​ទស្សនៈ​Arsenal​ឈ្នះ​2-0

 

DFBPokal​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ​
DortmundvsBayernMunich

Dortmund ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​9​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ស្មើ​ Leverkusen2-2 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Hoffenheim3-2 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ HerthaBerlin4-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Bayern Munich​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ចាញ់​ RealMadrid2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Hamburger4-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Stuttgart1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​6​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
12th Apr 14     ​    ​Bayern Munich : Dortmund​    ​    ​0:3
23rd Nov 13     ​    ​Dortmund : Bayern Munich     ​0:3
27th Jul 13     ​    ​Dortmund : Bayern Munich     ​4:2
25th May 13     ​    ​Dortmund : Bayern Munich     ​1:2
04th May 13     ​    ​Dortmund : Bayern Munich     ​1:1
27th Feb 13     ​    ​Bayern Munich : Dortmund     ​1:0
-​ទស្សនៈ​Dortmund​ឈ្នះ​2-1

 

ហូ​ឡង់​EuropaLeaguePlayoff
AlkmaarvsGroningen

Alkmaar​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ គឺ​ស្មើ​ Feyenoord1-1​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​Heerenveen3-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Hee renveen1-0​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។ Groningen​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​3-0-0​ស៊ុត​បាន​7​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​ 2​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ឈ្នះ​ Heracles3-1 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ Vitesse1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Vitesse 4-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
01st Feb 14     ​    ​Alkmaar : Groningen​    ​2:0
06th Oct 13     ​    ​Groningen : Alkmaar​    ​2:1
02nd Feb 13     ​    ​Alkmaar : Groningen​    ​0:1
17th Nov 12     ​    ​Groningen : Alkmaar​    ​1:1
06th May 12     ​    ​Alkmaar : Groningen​    ​1:0
-​ទស្សនៈ​Groningen​ឈ្នះ​2-1

 

ហ្វាំ​ង​ឡង់​Veikkausliiga
KuPS(12)vsHonka(4)

KuPS ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​4​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺស្មើ​ InterTurku1-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ RoPS1-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ VPS1-1​នៅ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Honka ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 1-0-2 ​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​ Jaro1-1​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Seinaejoen0-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Lahti1-0 ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
16th Apr 14     ​    ​Honka : KuPS​    ​0:3
06th Oct 13     ​    ​Honka : KuPS​    ​2:4
21st Jul 13     ​    ​Honka : KuPS​    ​1:0
26th May 13     ​    ​KuPS : Honka​    ​1:2
19th Oct 12     ​    ​Honka : KuPS​    ​2:1
-​ទស្សនៈ​Honka​ឈ្នះ​1-0

 

Lahti(7)vsRoPS(9)
Lahti​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-0-2​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ស្មើ​ Seinaejoen1-1 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​InterTurku0-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Honka1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ RoPS ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-2-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ឈ្នះ​ TurkuPS2-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ KuPS1-0​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ Helsinki1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
21st Aug 13     ​    ​Lahti : RoPS​    ​    ​2:3
16th Jun 13     ​    ​Lahti : RoPS​    ​    ​0:0
21st Apr 13     ​    ​RoPS : Lahti​    ​    ​3:0
10th Mar 13     ​    ​RoPS : Lahti​    ​    ​0:1
24th May 01     ​    ​RoPS : Lahti​    ​    ​1:1
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

 

Jaro(3)vsTurkuPS(11)
Jaro ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។​ បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ស្មើ Honka1-1​ នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ឈ្នះ​ VPS1-0 ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់ ​MYPA3-2​ នៅក្រៅផ្ទះ​ ។​ TurkuPS​ បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​5​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយគឺ​ចាញ់​ RoPS2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ MYPA4-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ឈ្នះ​ Seinaejoen 2-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
06th Oct 13     ​      Jaro : Turku PS​    ​0:3
21st Jul 13     ​    ​Turku PS :   Jaro​    ​2:2
26th May 13     ​      Jaro : Turku PS​    ​1:1
09th Mar 13     ​    ​Turku PS :   Jaro​    ​1:1
27th Oct 12     ​    ​Turku PS :   Jaro​    ​1:2
-​ទស្សនៈ​Jaro​ឈ្នះ​1-0

 

InterTurku(8)vsVPS(5)
InterTurku​ បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​2-0-1​ស៊ុត​បាន​6​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​។​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោ យ​គឺ​ស្មើ​ KuPS1-1​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Lahti0-0​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Mariehamn2-2 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ VPS ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​3​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​2​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ ចាញ់​ Helsinki2-0 ​នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Jaro1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​KuPS1-1​នៅ​ក្នុ ង​ផ្ទះ​។​

 

​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​5​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​
20th Sep 13     ​    ​Inter Turku : VPS​    ​1:2
07th Jul 13     ​    ​VPS : Inter Turku​    ​1:2
17th May 13     ​    ​Inter Turku : VPS​    ​0:0
14th Feb 13     ​    ​Inter Turku : VPS​    ​0:1
03rd Sep 12     ​    ​Inter Turku : VPS​    ​2:0
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

 

Seinaejoen(10)vsMariehamn(6)
Seinaejoen ​បី​ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ​1-1-1​ស៊ុត​បាន​2​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​1​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ស្មើ​ Lahti1-1 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ស្មើ​ Honka0-0​នៅក្នុង​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ចាញ់​ TurkuPS2-0 នៅក្រៅ​ផ្ទះ​។​ Mariehamn ​បី​ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​2-1-0​ស៊ុត​បាន​5​គ្រាប់​និង​របូត​វិញ​3​គ្រាប់​ ។ ​បី​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ​ MYPA2-1​ នៅ​ក្នុងផ្ទះ​បន្ទាប់មក​ចាញ់​ Helsinki1-0 ​នៅក្រៅ​ផ្ទះ​និង​ចុងក្រោយ​ស្មើ​ Inter Turku2-2​នៅក្នុង​ផ្ទះ​។​
​ក្រុម​ទាំងពីរ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​
-​ទស្សនៈ​ស្មើគ្នា​1-1

98893

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published