តម្លៃ​នៃ​សម្លៀកបំពាក់​ដែលមាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

, , Leave a comment

​ការ​ស្លៀកពាក់​មិនមែន​តែ​សម្រាប់​លម្អ​នូវ​សម្រស់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ត្រូវ​យល់​ពី​តម្លៃ​សម្លៀកបំពាក់​ផងដែរ​។ តើ​វា​ត្រូវ​ចំណាយ​អស់​ប៉ុន្មាន ដើម្បី​ស្លៀ​ក​ពា​ក់ និង​តុបតែង​ខ្លួន​សម្រាប់​ពី​ធី​ទទួល​រង្វាន់​អូ​ស្ការ​នៅលើ​កម្រាលព្រំ ក្រហម​? ដើម្បី​ឲ្យ​ជាក់ច្បាស់​សូម​ក្រឡេកមើល​តារា​ប្រាំបួន​ដួង​ដែល​ស្លៀ​ក​ពា​ក់​​ឈុត ថ្លៃ​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ។

 

​លំដាប់​ទី១៖ នាង Cate Blanchett

001
– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Chopard មានតម្លៃ​សរុប ១៨ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Armani Privé តម្លៃ ១០០.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ១៨,១ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ២៖ នាង Charlize Theron  

002

– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Harry Winston មានតម្លៃ​សរុប ១៥,៨ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Christian Dior តម្លៃ ៩០.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ១៥,៨៩ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៣៖ នាង Sandra Bullock

003

– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Lorraine Schwartz មានតម្លៃ​សរុប ៨,២ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Alexander McQueen តម្លៃ ៤០.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៨,២៤ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៤៖ នាង Margot Robbie

004

– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Forevermark មានតម្លៃ​សរុប ៨ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Saint Laurent តម្លៃ ១២.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៨,០១២ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៥៖ នាង Jennifer Garner

005

– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Forevermark មានតម្លៃ​សរុប ៥ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Oscar de la Renta តម្លៃ ២៥.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៥,០២៥ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៦៖ នាង Jennifer Lawrence

006

– គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Neil Lane មានតម្លៃ​សរុប ៣,៥ លាន​ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ផលិត​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​សម្លៀកបំពាក់​ទាន់​សម័យ Christian Dior តម្លៃ ៨០.០០០ ដុល្លារ​។​
– សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៣,៥៨ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៧៖ នាង Amy Adams

007

-​គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Tiffany & Co. មានតម្លៃ​សរុប ១,៤៨០៥ លាន​ដុល្លារ​។​
-​សម្លៀកបំពាក់​ផលិតឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Gucci Première តម្លៃ ៣០.០០០ ដុល្លារ​។​
-​សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ១,៥១០៥ លាន​ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៨៖ នាង  Jessica Biel

008

-​គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Tiffany & Co. មានតម្លៃ​សរុប ៥២៥.០០០ ដុល្លារ​។​
-​សម្លៀកបំពាក់​ផលិតឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​សម្លៀកបំពាក់​ទាន់​សម័យ Chanel តម្លៃ ១០០.០០០ ដុល្លារ​។​
-​សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៦២៥.០០០ ដុល្លារ​។​

 

​លំដាប់​ទី ៩៖ នាង Catherine Martin

009 
-​គ្រឿងអលង្កា​ទាំងអស់​លើ​ខ្លួន​របស់​នាង ធ្វើ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Tiffany & Co. មានតម្លៃ​សរុប ៤១៧.០០០ ដុល្លារ​។​
– សម្លៀកបំពាក់​ធ្វើឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Prada តម្លៃ ២៥.០០០ ដុល្លារ​។
-​សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ៤៤២.០០០ ដុល្លារ​។​

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published