ទស្សនា ភាព​អច្ឆរិយ​នៃ​ព្រិល​ទឹកកក​ទាំង​១២

, , Leave a comment

​រូបភាព​នៃ​ព្រិល​ទឹកកក​មួយចំនួន​មើលទៅ ហាក់ដូចជា​រន្ធត់ គួរ​ឲ្យ​ភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែ​រូប​ទាំងនេះ គឺជា​ចំណី​អារម្មណ៍ ដែល​ធម្មជាតិ​ផ្តល់​ឲ្យ​ទេសចរ នូវ​រូបភាព​ប្លែកៗ គួរ​ឲ្យ​ចង់​និមិត្ត​ផ្តិតរូប​ខ្លួនឯងក្នុង​ពិភព​នៃ​ផ្ទាំង​ទេសភាព ដើម្បី​ទទួលយក​ការបម្រើ​របស់​ធម្មជាតិ ដល់​ឥន្ទ្រី​យារ​ម្មណ៍​ទាំង​៥​របស់​មនុស្ស​។​សូម​ទស្សនា ទស្សនីយភាព ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ ដូចខាងក្រោម ៖

01 (13) 01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10) 01 (11) 01 (12)

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published