សិល្បៈនៃ​ការ​​តុបតែង​មុខ “​ពីរភេទ​” មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ

, , Leave a comment

​វា​ពិតជា​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​នោះទេ នៅ​ពេល​ដែល​​លោកអ្នក​បា​ន​​​​មើ​ល​ឃើ​ញ​​នូ​វ​​ក​ម្រង​រូបភាពទាំង​អស់​​នេះ​។ ទាំង​នេះ​គឺជា​កម្រង​រូបភាព​បង្ហាញ​យ៉ាងច្បាស់​នូវ​ស្នាដៃ​ល្អ​ឯកនៃ​សិល្បៈ​អ្នក​តុបតែង​មុខ​៕

8 10 9 4 3 6 1 2 5 7

 

Leave a Reply

(*) Required, Your email will not be published